Ramen Group

Ramen Keisuke #01-04
Shiokoji  Tonkatsu Keisuke #01-02/03
Charcoal Grill & Salad Bar Keisuke #B1-16